Wij zijn een team van ervaren trainers, organisatieadviseurs en technisch/operationeel productiemanagers. Met onze expertise willen we de Teamleiders van nu een stap verder helpen in hun ontwikkeling. We zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van teams, teamleiders en organisaties. Dit doen we vanuit het combineren van leren, business improvement en persoonlijker groei.

 

Om deze visie vorm en inhoud te geven is een gestructureerde aanpak nodig. Die we hebben opgebouwd middels het 4-pijlers programma t.w.:

1. Persoonlijk leiderschap

2. Continue verbeter technieken

3. Technische kennis

4. Kennis van werkprocessen

Deze pijlers komen samen in ons programma. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat een goede Teamleider  van nu de organisatie verder brengt.

Onze aanpak

Na een eerste telefonische kennismaking brengen we je vraag in kaart en maken we een afspraak voor een ééndaagse  diagnose.

 

Deze diagnose bestaat uit 2 dagdelen:

  • In de ochtend: een serie interviews met 5 – 6 medewerkers (30-45 min elk), die direct contact hebben met de teamleider(s) en natuurlijk ook de teamleider(s) zelf. Hierdoor belasten we jouw en de organisatie minimaal.
  • In de middag: uitwerken van de bevindingen. Daarna geven we een terugkoppeling aan MT met concrete aanbevelingen. 

Samen kiezen we de prioriteiten en de aanpak.

Brug tussen vloer en management