Autonoom Onderhoud

De organisatie is al een eind  op weg naar het bereiken van  World Class Manufacturing.

De OEE is stabiel, maar nog wel veel kleine verstoringen. De technische dienst wordt regelmatig geroepen voor storingen zonder dat een reparatie nodig is.

Tijd voor een nieuwe uitdaging, waarbij de OEE weer gaat stijgen!

Autonoom Onderhoud SISA

Schoonmaken

Inspecteren

Smeren

Aandraaien

Autonoom onderhoud is een onderdeel van preventief onderhoud.

Het 7 stappen plan wordt samen met operators en monteurs doorlopen.

Om dit succesvol te laten worden, speelt de Teamleider hierin een cruciale rol.

Door begeleiding van het hele proces door het team van Teamleidersvannu bereikt de organisatie een blijvende verandering. 

Taakverbreding voor de operators, waardoor eigenaarschap ontstaat voor de machine en uit monteurs kunnen zich bezig houden met verbeterprojecten. Hierdoor werken ze  gezamenlijk aan de veiligheid, kwaliteit en de verhoging van de output