Team ontwikkeling in welke fase zit jou team?

Fase 1: Individualisme

 • Sterk  top-down besluitvormingsproces.
 • Prestatiedoelen zijn onduidelijk (niet SMART).
 • Het moreel is erg laag en conflict niveaus tussen werknemers en
  managers, zijn hoog

 

Fase 2: Formatie

 • Het team heeft een     identiteit.
 • Het werkgebied van het team is  afgebakend.
 • Er is teamgedragscode.
 • Teamleden evalueren hun nieuwe verantwoordelijk-heden. 

Fase 3: Stabilisatie

 • Taken binnen het team zijn gereorganiseerd en   gestandaardiseerd.
 • De teamleider is competent en leidt het team vol vertrouwen.
 • Nieuwe werkwijzen  zijn succesvol ingevoerd.

Fase 4: Prestatie

 • Het team stelt zijn eigen
    prestatiedoelen vast, plant zijn  eigen werk en meet zijn eigen  prestaties.
 • Teamrollen zijn duidelijk en conflicten worden
    constructief opgelost.

Fase 5: Zelfsturend

 • Het team heeft een prestatie- contract met het management.
 • Teamleden geven trainings behoeften aan en  coachen elkaar.
 • Het team werkt samen met klanten en leveranciers.

Naar welke fase wil je groeien met je team?

Wij trainen en ondersteunen de teamleiders en hun teams om de sprong voorwaarts te maken.

Resultaat is bereiken van bedrijfsdoelstellingen en werkplezier bij de teams waarbij het management zich bezig houdt met WAT en de teams met HOE.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een verkennend gesprek.