Advies:

De OEE wil maar niet stijgen, herkenbaar?

De organisatie wil nog een efficiëntie slag maken, de grote stilstanden zijn aangepakt en weggewerkt. Wat overblijft zijn de korte stops en kwaliteitsverliezen.

Nu is het tijd met meerdere vakdiscipline te kijken naar het machinepark; onderhoud en bediening. Hoe is het georganiseerd?

Wat missen we nog om naar ZERO verliezen te gaan? Hoe vergroten we de eigenaarschap bij de operators voor hun machine?

Ons aanbod:

Scan van de productie EN technische dienst op gereedheid tot het invoeren van Autonoom Onderhoud

Opstellen stappen plan tot een succesvolle geborgde invoering van Autonoom Onderhoud.

Het vraagt moed om op elkaar te leunen als het er echt op aan komt.

Jullie organisatie groeit en het is de ambitie om de ontwikkeling vast te houden. Toch piept en kraakt het soms. Een sterk team is onmisbaar om de volgende stappen te zetten. Als jullie goed om elkaar ingespeeld zijn en optreden als een sterk team, geven jullie het goede voorbeeld aan de omgeving en trekken jullie waardevolle teamplayers aan! Dat gaat echter niet vanzelf!

Ons aanbod:

Teamdiagnose (intake, teamscan, diagnose)

Traject teamontwikkeling op de verschillende lagen van Lencioni

Herken je het volgende? 

Er is grote behoefte aan mens- en organisatieontwikkeling.

Dit wordt vaak ingevuld via cursussen, trainingen, consultants of aanschaf van systemen. Het kost een hoop tijd, geld en inspanning en de vraag is, of dit ook het optimale resultaat oplevert op lange termijn? Vaak ontbreken één of meerdere van de volgende elementen:

  • het meten van de effecten
  • het borgen van de bereikte ontwikkeling 
  • het inspireren van de medewerkers (intrinsieke motivatie)
  • het koppelen van  persoonlijke ontwikkeling aan het realiseren van organisatiedoelen
  • het als team samenwerken 
  • het bijdragen aan een betekenisvolle toekomst

Het ontbreken van één of meerdere elementen is volgens ons een gemiste kans en daarmee zonde van de tijd, het geld en de inzet van betrokken medewerkers. 

Wij geloven daarom sterk in de integrale projectaanpak van het ontwikkelen van leervermogen én procesverbetering. 

We doen dat vanuit passie voor mens- en organisatieverbetering.